Over de gemeenschap

De Karmelgemeenschap Bierbeek heeft tot doel de Karmelspiritualiteit uit te dragen en te bevorderen, onder leiding van een Rooms-katholiek priester.

De Karmelgemeenschap is Rooms-katholiek en erkent de Paus als plaatsvervanger van Christus. Wij zijn Reguliere Karmel Derde Ordebroeders en Zusters van het Heilig Aanschijn.

Op 14 juni 2015 heeft Mgr. Léonard onze kapel, die in de jaren 2005 en 2008 was vergroot,  ingezegend met de naam; kapel van het H. Aanschijn en vanaf die dag worden wij genoemd: de Kamelbroeders en zusters van het H.Aanschijn.

De Gemeenschap bestaat op 1 september 2020 uit twee geprofeste broeders en twee geprofeste zusters en een Ingeklede zuster.

De Gemeenschap geeft, indien mogelijk, onderkomen aan de priesters en broeders en draagt zorg voor de diverse religieuze activiteiten, waaronder o.a. recollecties, retraites, exposities, themadagen.

De broeders en zusters van de Gemeenschap bezoeken ook zieken en eenzamen en indien nodig begeleiden bij het sterven.

De Gemeenschap v.z.w. staat ook in voor het exploiteren en het onderhouden van de gebouwen.

Tot 11 februari 2014 bestond de oude gemeenschap bekend als “De Broederschap Maranatha”.

De Karmelgemeenschap Bierbeek heeft niets te maken met Bohanverschijningen.

Mistijden

Neem de coronaregels in acht. Vanaf 2 november zijn er geen vaste tijden meer voor de H.Mis. Kapel is wel  iedere dag open voor gebed.

Elke zondag is de Hoogmis om 10:00 uur volgens de oude Ritus (de Buitengewone vorm/Tridentijnse H. Mis)

Op Hoogfeestdagen is na de plechtige Hoogmis ‘n  kort lof

AANBIDDING

Zondagmiddag van 15:30 uur tot 16:30 uur.

Donderdagavond van 20:00 uur tot 20:45 uur.

Voor de H.Missen door de week, graag even bellen naar 0032(0)16-461337

De kapel is iedere dag open, ’s zomers van 8:30 uur tot 20:00 uur en ’s winters van 8:30 uur tot 18:00 uur, voor een bezoek aan het H. Sacrament en/of voor gewoon een kaarsje op te steken. Eveneens kunt u uw gebedsintenties noteren in het boek, dat in het portaal ligt. Voor alle intenties bidden wij tweemaal per dag (in de Lauden en Vespers).

Dagorde van de gebedstijden van de Karmelbroeders

Maandrooster downloaden:

Jan2020 | Febr. 2020| geen H.Missen| Sept. 2020|Okt. 2020 | Nov. 2020 |

Jan.2019|Febr. 2019|Maart 2019|April 2019|Mei2019|Juni 2019|Juli 20 19|

Aug. 2019 | Sept. 2019| Okt. 2019 |Nov. 2019 |Dec.2019|

Contact

Indien u met ons wil kennismaken, neem dan contact met ons op.

If you want to make our acquaintance,  please contact us;

Si vous voulez faire notre connaissance, contactez nous;

Wenn Sie uns möchten kennen lernen,  kontaktieren Sie uns bitte;

Karmelgemeenschap Bierbeek
Oude Geldenaaksebaan 2
B-3360 Bierbeek
0032 (0)16 46 13 37
karmelgemeenschap.bierbeek@telenet.be

Ondernemingsnr. 417 754 353
Bankrekening: 751-0037858-68
IBAN: BE82 7510 0378 5868
BIC : AXAB BE 22
BANK: AXA Bank Europe

Met de auto:

Via E40 vanuit Brussel neem afrit 23a, vanuit Luik neem afslag 24. Het gemeenschapshuis en de kapel van het Heilig Aanschijn is gelegen op de hoek  Geldenaaksestraat/Oude Geldenaaksebaan-Smisstraat.

Stratenplan Karmel, Bierbeek — Route bepalen via Google — Route via Michelin

Met het Openbaar Vervoer:

Van het station Leuven gaan de volgende lijnen (uitstap in Bierbeek, halte Lindeboom)

 Lijn  6   Wijgmaal – Bierbeek – Hoegaarden  (uurdienst), busperron 5

 Lijn  7    Bertem – Bierbeek (kwartierdienst),  busperron 3

Routeplanner  De Lijn “Contact” verder lezen