Bibliotheek van de Karmelgemeenschap Bierbeek

De Gemeenschap heeft een grote collectie boeken. Veel boeken zijn van voor Vaticanum II.

De boeken zijn bedoeld voor studie en uitleen aan derden.

De volgende onderwerpen zijn o.a. aanwezig in onze bibliotheek:

 • Heiligenlevens
 • Moraaltheologie
 • Kerkgeschiedenis
 • Bijbeluitleg
 • Karmel

De volgende boeken zijn verkrijgbaar bij de Gemeenschap:

 • Het Wonder van Guadalupe
 • De lijkwade van Turijn
 • De H.Mis in woord en beeld
 • De Heilige Mis van de H. Pater Pio
 • Godsvrucht tot het H. Aanschijn
 • Het werk van het H. Aanschijn
 • Het Heilig Aanschijn – Gebeden en teksten
 • Kruisweg van het H. Aanschijn
 • Het Heilig Scapulier (o.a. historie, zaterdag Voorrecht, Dogmatische grondslagen, enz.
 • De Karmelitaanse Loutering
 • Het boek van Hermann de Lamme (de dichter van het Salve Regina)  Nieuw
 • Alle erkende Eucharistische Mirakels van de ganse wereld    Nieuw
 • Prentjes:  Wetenschap en Geloof,  Jezus, ik vertrouw op U! (ook in het Frans)