Dagorde van de Karmelgemeenschap Bierbeek

Dagorde van de Karmelgemeenschap van het Heilig Aanschijn in Bierbeek

Weekdagen (Indien geen priester in de week aanwezig, dan is elders de H.Mis met verschillende tijden)

 •   7:00 uur Angelus, Metten en Inwendiggebed (in stilte)
 •   7:30 uur Lauden en Prime
 •   8:00 uur Ochtendmaal
 • 12:00 uur Angelus, Terts en Sext en Inwendiggebed
 • 12:30 uur Middagmaal
 • 13:00 uur Stille tijd tot 14:00 uur
 • 18:00 uur Angelus, None en de Vespers
 • 18:30 uur Avondmaal
 • 20:00 uur Ontspanning
 • 20:45 uur Completen en Inwendig gebed, nachtrust

Zondagen

 •    7:00 uur Angelus, Metten, Lauden en Prime
 •    7:30 uur Ochtendmaal
 • 10:00 uur Hoogmis* (op feestdagen kort lof)
 • 12 :00 uur Angelus, Terts en Sext
 • 12:30 uur Middagmaal
 • 13:00 uur Stille tijd tot 14:00 uur
 • 18:00 uur Angelus, None en de Vespers en Inwendiggebed
 • 18:30 uur Avondmaal, daarna ontspanning
 • 20:45 uur Completen en Inwendiggebed, nachtrust