Driekoningenwater

Driekoningenwater is in het portaal gratis mee te nemen.

Driekoningen was vroeger – net zoals Pasen – traditioneel een doopdag. Ter herinnering aan de doop vindt met Driekoningen de wijding van het water plaats. Het voordeel is dat waar het water besprenkeld wordt, het gebed van Leo XIII tegen de “omzetenheid” (sterke merkbare invloed van de duivel) wordt toegepast op de personen of zaken die de besprenkeling ontvangen. Zo moet niet telkens de priester komen – vaak van ver – om het gebed te doen. Deo gratias.

Heilige Drie Koningen bidt voor ons! God zegene u en de uwen door Jezus en Maria !

In het Romeins Rituaal wordt het wijdingsritueel beschreven dat alleen op op de vigilie van Driekoningen (5 januari) door een priester uitgevoerd kan worden. De wijding geeft vier groepen van genaden:

 • verjaagt de duivel en zijn invloeden,
 • roept de hulp van de hemel, de heiligen en engelen af,
 • geeft genezing naar ziel en lichaam,
 • biedt genezing voor mensen en dieren.

  De veronderstelde werking van het Driekoningenwater is zo sterk dat vele gelovigen in Midden- en Oost-Europa het water nog steeds gebruiken om alle ziekten en duivelse invloeden te weren bij mens en dier. In vele parochies wordt daar ongeveer 1000 liter van de driekoningenwater gewijd.
  Het is wijwater waarover ongeveer 45 minuten gebeden wordt en is dus het sterkste wijwater. De sacramentaliën ontvangen immers de kracht die de gebeden uitdrukken bij de zegening ervan:

 • De gezongen litanie van alle heiligen: dat is de aanroeping van degenen die definitief de overwinning over alle kwaad hebben behaald.
 • Twee overwinningshymnen uit de H Schrift: het Benedictus van Zakarias (over de komst van de voorloper van de Messias en verlosser) en het Magnificat van Onze Lieve Vrouw (over de komst van de Messias en verlosser zelf)
 • Drie psalmen over de overwinning van Israël tegen de vijanden in het Oude Testament, voorteken van overwinning over geestelijke vijanden in het nieuwe testament.
 • Het gewone wijwatergebed met exorcismen over zout en water.
 • Het kleine exorcisme van Leo XIII (of van de H Michael) tegen de omzetenheid, waarin beroep wordt gedaan op alle sterke geloofsgeheimen.
 • Het gezongen „Te Deum”: loflied van de overwinnende kerk (heiligen in de hemel).

Dit alles staat in het „romeins rituaal” op 5 januari en kan alleen die dag van het jaar gewijd worden door de priester: op de vigilie van Driekoningen.

Gebeden voor het Driekoningen water