Huiszegen

Van oudsher en in bepaalde streken (vooral in Duitsland en Oostenrijk) is het een goede gewoonte om bij gelegenheid van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen. Op de deurpost aan de ingang van ieders huis wordt op Driekoningen het jaartal geschreven (met kalk/krijt) en daarbij de letters C+M+B.

Het opschrift blijft volgens de traditie staan tot het feest van Pinksteren als uitdrukking van het christelijk geloof van de bewoners van het huis en als bescherming tegen de machten van het kwaad. In de tijd dat er nog geen gedrukte kalender waren, was dit ook de dag dat de priester de datum van Pasen bekend maakte.

De betekenis van de huiszegen 20 + C+M+B + 17

  • C+M+B : 3 Wijzen Caspar + Melchior + Balthasar
    Deze letters worden in verband gebracht met de wijzen (koningen) uit het oosten: Caspar, Melchior en Balthasar.
  • C+M+B : Zegentekst Christus Mansionem Benedicat
    Deze letters vormen ook het acrostychon en zijn de beginletters van de zegentekst „Christus Mansionem Benedicat”, Dit betekent: “Christus zegent dit huis”.
  • C+M+B: Openbaring Cana Magi Baptisma

De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen.  Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana.  De letters verwijzen daarmee ook naar deze feesten:

  • Bruiloft te Kana (Cana)
  • Aanbidding van de Wijzen (Magi)
  • Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).

Gebed
U God, almachtige Vader, smeken wij ootmoedig voor dit huis, voor zijn bewoners en voor al wat er in is: opdat Gij U mag gewaardigen het te zegenen en te heiligen en met alle goed te verrijken: geef hun, Heer, van de dauw des hemels overvloed en van de vruchtbaarheid der aarde levensonderhoud, en gelief de verlangens van hun gebed tot het uitwerksel van uw erbarming te geleiden. Gewaardig U dus bij onze intrede in dit huis te zegenen en te heiligen, gelijk Gij U gewaardigd hebt te zegenen het huis van Abraham, Isaac en Jacob. En mogen binnen de wanden van dit huis de engelen van uw licht wonen en het zijn bewoners bewaren. Door Christus onze Heer. Amen.

De huiszegenkaarten zijn te verkrijgen bij de Karmelieten te Bierbeek

Huiszegen