Requiemmis

Een Requiemmis in onze kapel behoort ook tot de mogelijkheden.

Indien u uw wensen bij het overlijden wil laten vastleggen, dan is een formulier ‘Beschikking bij het overlijden’, bij ons te verkrijgen.

Men moet denken aan:

1. Geen actieve euthanasie, bij twijfel ligt de beschikkingsmacht bij een traditioneel Rooms-katholiek priester.
2. Ondergetekende heeft geen/wel donorcodicil/registratie,
3. Geestelijke bijstand van een traditionele Rooms-katholieke priester,
4. Sacrament van de stervenden,
5. Begraven worden,
6. Uitvaartdienst moet een tridentijnse H. Mis zijn,
7. Andere wensen.