Ziekenzegen en handoplegging

Na iedere H. Mis is het mogelijk om de ziekenzegening van de priester te kunnen ontvangen.

Eveneens is het mogelijk om een afspraak te maken voor een berechting.

Ook is het mogelijk, om een reliek van pater Pio (een van zijn handschoenen) door een priester of door een van de Karmelbroeders, opgelegd te krijgen.

Graag vooraf doorgeven aan de priester of aan een van de Broeders.

Wij bezoeken ook de zieken door heel België.