Geschiedenis van de Kerken en Kapellen in Bierbeek

De Sint-Hilariuskerk

De Sint-Hilariuskerk is een van de best bewaarde romaanse kerken van Vlaanderen. De basis van de massieve westertoren, het schip en het koor dateren van de 2de helft van de 12 de eeuw. De kerk maakte deel uit van het kapittel van Bierbeek, dat de heren van Bierbeek schonken aan de abdij van Saint-Nicaise van Reims. Van de oude priorij zijn geen restanten bewaard, behalve de scheidingsmuur. De kerk is opgetrokken in de voor onze streek typische Gobertange-zandsteen. De klokkenverdieping van de westertoren is heropgebouwd in baksteen in 1808, de uitspringende dwarsbeuken zijn ook van recentere datum. In deze dwarsbeuken staan twee barokke biechtstoelen uit 1684. Nog opvallend in het meubilair zijn een gotische doopvont (1544), het Robustelly-orgel (1775) en de oude grafstenen van prior G. Lelarge (1556), N. Lelarge (1547), pastoor Schandeleyns (1663) en ridder d’Udekem (1547). Naast de kerk staat de pastorij, gebouwd in 1648 en verbouwd in 1875. Achter de pastorij bevindt zich de oude (16de eeuw) scheidingsmuur van het priorijdomein en opvallende gotische poort. Naast de kerk staat een herdenkingsplaket van de Zalige Walter van Bierbeek. Deze telg van het adellijk geslacht van de heren van Bierbeek trad na een carrière in het leger in het klooster van Himmerod (1183) en werd zalig verklaard in 1937. De Sint-Hilariuskerk is reeds in 1944 beschermd als monument.

Voor uitgebreide informatie: Van Kapittelkerk tot Priorijkerk

Sterrbornekapel

Privé-devotie kon beleefd worden in kapellen, in de loop van de tijd uit godsvrucht opgetrokken. Maria was zeer populair. Ook Bierbeek bezat voor de Moeder Gods twee kapellen. De pastoor van Butsel beschreef het belang van de kapel van Sterreborne, met haar mirakuleuze fontein waarvan het water werd gebruikt tegen alle kwalen. De oudste vermelding van de kapel van de Sterreborne stamt uit de „Brabantia Mariana” uitgegeven in 1632 door Augustinus Wichmans. Nadien wordt ze verschillende keren vermeld en vindt men notities over herstellingen en verbouwingen. In 1890 besluit pastoor Van Beveren de oude kapel te slopen en ruimt plaats voor een neogotische kapel. Ze werd ingewijd op 3 april 1894. In de periode 1929-1932 krijgt de kapel onder impuls van pastoor Karel Legrand gebrandschilderde ramen. Tussen 1962 en 1968 vinden een aantal grondige verbouwingen plaats waaronder dakwerken, het aanleggen van het park rondom de kapel, een nieuw altaar. Ter gelegenheid van het eeuwfeest in 1994 is de kapel herschilderd en werden de offerkaarsen naar de doopkapel verhuisd. Elke zaterdag was er veel volk, vooral gedurende de meimaand en op de feestdagen van Maria. Hier droeg de pastoor elke zaterdag om 8 uur de mis op. Een plechtige hoogmis begon om 10 uur op H. Drievuldigheid en op alle feestdagen van Maria. Bovendien bezat de parochie nog een kleine kapel met het beeld van de H. Familie.

Mythe van de kapel Sterreborne

Een kapel die verwijst naar een ster en een bron kan niet anders dan een interessant verleden hebben. Wanneer deze legende werd opgetekend is onbekend, wel zou er een lijst van mirakelen bestaan die er zich tussen 1615 en 1628 voltrokken

„Honderden jaren geleden was tussen Tienen en Leuven een donker woud, zonder wegen. Op zekere dag waren twee gravinnen met hun koets van de weg afgedwaald en belandden bij een plaats Herint genaamd, niet ver van Boutersem. Door een ondraaglijke dorst geplaagd en niets bij de hand hebbend, stuurden zij een smeekbede tot de Moeder der Barmhartigheid. Niet zonder gevolg. Want plotseling, temidden van de duisternis en het donkere woud, zagen zij aan de hemel een schitterende ster oplichtten waarvan een straal de grond scheen te raken. Met een eigenaardig gedraai scheen ze naar een bepaalde plaats te wenken. Toen de gravinnen daar aankwamen zagen zij onverwacht een bron die voor hun ogen aan de aarde ontsprong. Wie vanaf dit ogenblik van het water dronk, werd onmiddellijk van om het even welke kwaal genezen”.

Kapel van Bremt

Het gehucht Bremt ligt vier kilometer verwijderd van Bie

rbeek-centrum. Hier werd in 1912 een kapel of bijkerk van Bierbeek opgericht. Ondanks verschillende vragen van de parochianen van deze gehuchten stond de kerkelijke hierarchie niet toe dat er ook een pastoor benoemd werd. De kapel ligt op de hoek van de Katspoelstraat, die naar het beschermde Katspoelhof leidt.

St.Ermelindiskapel

In Lovenjoel bevindt zich aan de rand van het Bruulbos naast de bron een kapel die gewijd is aan Ermelindis. De oorspronkelijke kapel werd in 1857 gebouwd door de familie Deconinck. De kapel werd door advocaat L.Vandenbroeck, die op het kasteel Zielenberg woonde, in 1927 vergroot. In 2012 werd deze kapel vervangen door een nieuwe kapel.

Meer informatie over haar leven: zie Heiligen van Bierbeek