De Lijkwade van Turijn

In de vastentijd wordt ieder jaar een tentoonstelling over de Lijkwade in Bierbeek gehouden.

Zie: Tentoonstellingen

Wat is de Lijkwade van Turijn?

Een van de meest bijzondere relikwieën in het christendom is de zogenaamde Lijkwade van Turijn. De Lijkwade is een eeuwenoud linnen doek. Op het doek is de afbeelding te zien van een gefolterde, gekruisigde man. Volgens katholieken gaat het om de lijkwade waarin Jezus werd gewikkeld en begraven na zijn kruisdood.

Anderen denken dat het een vervalsing is uit de Middeleeuwen. De Lijkwade van Turijn is 4,36 meter x 1,10 meter groot. Op de lijkwade is een afbeelding te zien van een naakte man, die zijn handen gekruist houdt boven zijn kruis. De man is gespierd, heeft een baard en een snor en lang haar. Er zitten bloedvlekken op het doek ter hoogte van een pols, de zijde, de schedel en de rug en de benen. De man is minimaal 1 meter 75 lang.

De mogelijkheid, dat de Lijkwade een historisch verband heeft met Jezus, maakt het linnen kleed bijzonder. Er worden meer relikwieën bewaard met een directe verwijzing naar Jezus: het heilig Bloed in Brugge, de heilige Rok in Trier, de zweetdoek van Oviedo, de heilige Lans en – het gelaat van Manoppello

Zie: beeldtenis van Jezus en de bewijzen

Enkele atributen uit onze tentoonsstelling:

DE GESCHIEDENIS VAN DE LIJKWADE VAN TURIJN

JERUZALEM 33
Kruisafneming en voorlopige aflegging van de Lijkwade; opstanding op Paasmorgen: leeg rotsgraf en lege Lijkwade. De Lijkwade wordt door Petrus en Johannes afgegeven aan de knecht (Johannes-Marcus) van de offeraar (Jozef-Barnabas en bewaard in het Pelgrimshuis van Maria, moeder van Marcus en de zuster van Barnabas. De Lijkwade blijft hier verborgen tot het jaar 135. Nooit is er een tentoonstelling geweest, omdat de lijkwade met afbeelding onrein is voor de Joden. Aanvankelijk was ook de sluier van Manoppello bij de Lijkwade aanwezig.

EDESSA 135
Na de opstand van de valse ` Messias´ Bar Kochba vluchten de Christenen met de Lijkwade naar Edessa, het toenmalig centrum van het christelijk leven (nu Oerfa, Turkije). Hier werd het bewaard in een schrijn van een Joods-christelijke kerk en in vele iconen werd ze nagebootst. De Lijkwade verbleef hier tot het jaar 335.

JERUZALEM 335
Door keizer Constantijn en Helena is de LW teruggebracht naar Jeruzalem, gevouwen in vieren en bewaard in een hoes en in een schrijn. Na het jaar 650 is de LW af en toe in de hoes op de stenen bank in het H.Graf tentoongesteld en vereerd. De oudste kopieën zijn fresco´s In de Catacomben van Rome. Helena vindt in het jaar 336 het H.Kruis. In Oost en West wordt het Gelaat van het Sudarium op mozaïeken en munten als enig-waarachtige afbeelding van Christus erkend.. Dit geschiedt tot het jaar 750 en daarna wordt, door de fanatieke abbasieden, het Gelaat van Christus verboden om weer te geven.

EDESSA 750
Het ware Gelaat neemt weer de plaats in van de geschilderde kopieën, gevouwen in vieren, in een gouden koffer bewaard. Alleen werd ze nog getoond aan een zeldzame schilder van de ´iconen van de Pantokrator´ De Lijkwade werd, uit veiligheid, een tijdlang ingemetseld. De Arabieren bezetten Edessa en kwamen in het bezit van de Lijkwade en verkochten deze in het jaar 944.

KONSTANTINOPEL 944
Op 15 aug. werd de Lijkwade naar Konstantinopel overgebracht en in triomf binnengedragen in een gouden schrijn. Gregorius de Referendaris beschrijft (944) het „Hoofd met bloed, en de doorstoken zijde” op het opengevouwen Mandylion. De eerste piëta’s verschenen in de Schilderkunst: een op een lange wade uitgestrekte naakte dode Gekruisigde, bewaard in de FAROS-kapel van het keizerlijk Paleis in gouden koffer en opgehangen met zilveren kettingen aan het plafond (FAROS = de Lijkwade!). R. de Clari (1204) beschrijft de gouden koffer met het „Doek” (de Lijkwade) waarop een afbeelding van de Heer staat”. De Latijnse keizer Boudewijn verkoopt het Doek in zijn gouden schrijn in 1247 aan de koning van Frankrijk, Lodewijk IX.
Vanuit Konstantinopel is de sluier van Manoppello naar Rome gegaan.

PARIJS 1247
In juni wordt Lodewijk IX eigenaar van de gouden schrijn met het Doek (Lijkwade) en bergt deze op in de St. Chapelle te Parijs. In 1351 schonk Koning Jean II het Doek, zonder de gouden koffer, aan ridder Geoffroy de Charny van Lirey.

LIREY 1351
De Lijkwade is als reliek bestemd voor de kerk van Lirey. Men poogde de Lijkwade tentoon te stellen, ondanks verzet van de bisschop.

CHIMAY 1449
Ook in het huidige België komt de Lijkwade terecht . Ze komt een tijdje op het kasteel te Chimay in het prins-bisdom Luik, maar wegens het ontbreken van pauselijke documenten van echtheid wordt de Lijkwade door de theologen van de bisschop afgewezen.

LIREY 1453
De Lijkwade komt terug in Lirey, maar de laatste eigenares, Marguerite de Charny verkoopt deze in 1453 aan de hertogen van Savoie en Piëmont met als tegenprestatie de opbrengst van een landgoed in Savoie en een levenslange rente (zij stierf 7 jaar later).

Chambery 1453 De hertogen bergen de Lijkwade in een koffer en plaatsen deze in een nis van hun paleiskapel. Erge brand (1532) beschadigt de Lijkwade over de gehele lengte; de Afbeelding blijft nagenoeg ongeschonden. In 1578 verhuisd de Lijkwade, omwille van oorlogsgeweld, definitief naar Turijn.

Turijn 1578 De Lijkwade wordt nu overgebracht naar Turijn en wordt sinds 1694 tentoongesteld in de Giarini-kapel.

1889 Eerste foto-negatief bewijst dat de Lijkwade een tridimensioneel negatieve Afbeelding is, het negatief wordt positief.

1978 400 geleerden en ontelbare documenten bewijzen dat het geen vervalsing is en het kan niet nagebootst worden….

1983 De Lijkwade van Turijn wordt nu eigendom van het Vaticaan..

1988 De C-14 test bewijst NIET dat de Lijkwade een vervalsing is, de C-14 test is mislukt.

1993 Groot internationaal wetenschappelijk symposium te Rome (9-12 juni).

2000 Grote internationale belangstelling voor de tentoonstelling van de Lijkwade.

2010 Volgens de laatste onderzoeken kan de Lijkwade geen vervalsing zijn, dus moet het van bovennatuurlijke oorsprong zijn.

Bron: Boek over de Lijkwade van O.Boie
Uit de Tentoonstelling “ De Lijkwade van Turijn “ Bierbeek 2012

Tweeduizend jaar oude balsem in Lijkwade

Lijkwade van Turijn

In de Lijkwade van Turijn zijn resten gevonden van “balsems en bloemen die tweeduizend jaar geleden gebruikt werden bij begrafenisrituelen”.

Dat meldde de Italiaanse onderzoekster Marzai Boi begin deze week (1 mei 2012) tijdens een internationaal congres over de Lijkwade in Valencia. Boi doet onderzoek voor een botanisch laboratorium op de Spaanse Universiteit van de Balearen. Volgens een persverklaring van het aartsbisdom Valencia bevestigt deze ontdekking wat andere studies ook al aan het licht brachten.

De stoffen zijn afkomstig van drie planten van de Helichrysum-soort die volgens oude documentatie gebruikt werden bij begrafenissen, zoals laudanum, terebint, galbanum en lentiscus. Ze bevestigen volgens Boi “dat de man op de Lijkwade Jezus zou kunnen zijn”. De balsems en oliën hebben volgens haar het linnen al die eeuwen beschermd tegen schimmel en insecten. (KN/EWTN