De sluier van Manoppello

Mensen zijn een beetje in shock: ‘De Verrezene is toch zonder wonden ?’ … In dit Doek, zónder kleuren, ziet men de eerste oogopslag, de eerste ademhaling na de dood, de eerste afdruk van de Verrijzenis … Het moment dat de Verrijzenis gaande is … We zien de nog opgezwollen wang en het gebroken neusbeen.

De ietwat rose kleur van het voorhoofd van het Gelaat is de genezende huid die door de doornenkroon werd verwond. Artsen hebben in mei 2010 getuigd dat een dode mens die gereanimeerd wordt en weer tot leven komt, een rose kleur vertoond.

Christus is dus aan het verrijzen, maar….nog niet verrezen.

De foto’s die van dit Doek zijn momentopnamen, want HET BEELD VERANDERT VOORTDUREND…………….

Pater Pio zei in 1963 : “ Het ‘Volto Santo’ in Manopello is zeker het grootste wonder, dat wij hebben!”

Historisch overzicht

Een ander zeer vroege vermelding van doek gevonden in een Marialegende, een tekst uit de 6e eeuw van Tbilisi, Georgië: ”Na de hemelvaart van Christus bewaard de Onbevlekte Maagd een afbeelding die is ontstaan was op of over het grafdoek …. Elke keer als ze haar Zoon wilde vereren, hing zij het beeld naar het oosten op en bad ervoor met het blik op haar Zoon”.
( geciteerd uit Badde: ‘Het goddelijke gezicht’ )

Uit vroegere legende (abgar, Kamilia) is op te maken dat het doek in Edessa en Kamulia is geweest.

574 Met een deel van het Kruis naar Constantinopel gegaan.

705 Voor het geweld van de Byzantijnen is het overgebracht naar Rome.

800-1600 Zijn verschillende beschrijvingen in Rome te vinden die spreken over een zeer dunne sluier dat aan beide zijde een beeld aangeeft.

1527 Bij de plundering (Sacco di Roma) van Rome door Duitse en Spaans soldaten is door Karel V de relikwie geroofd en verdwenen uit Rome.

1506 Volgens overlevering zou reeds de Relikwie verkocht zijn aan de familie Leonelli te Manoppello.

1638 Schenkt een erfgenaam Don Antonio de Fabritiis de afbeelding aan het Kapucijnen-klooster. Na een zorgvuldige restaurering is de H. Sluier geplaatst in een reliekhouder.

1646 Na diverse onderzoekingen is op 6 april 1646 het resultaat bekend gemaakt over de wonderbare eigenschappen van de Sluier. Sinds 300 jaar is toen een onafgebroken stroom pelgrims uit heel Italië, deze beeltenis komen vereren.

2006 Op 1 september 2006 heeft, als eerste Paus Benedictus XVI Manoppello bezocht en voor het H. Aanschijn gebeden.