De tilma van O.L.Vrouw van Guadeloupe

Ruim 20 miljoen mensen bezoeken ieder jaar het heiligdom in Guadeloupe. Het beeld van O.L.Vrouw op de tilma is in meer dan één opzicht wonderdadig. De tilma is gemaakt uit cactusbladeren. Een materiaal dat na zo’n 20 jaar uit elkaar valt. Deze mantel bestaat echter al bijna 500 jaar.

God heeft een portret van Maria nagelaten, geschilderd met penselen die niet van deze wereld zijn en de tand des tijds heeft er geen vat op. In de draden van de mantel zijn geen gekende kleurstoffen. Er is geen penseelstreek in te bespeuren en de kleuren zijn nog fris en helemaal gaaf.

De ogen zijn iets heel interessant, want de Maagd verschijnt op de tilma alsof Ze werkelijk in de kamer van de bisschop aanwezig was. In de oogspiegeling zijn namelijk mensen te ontwaren.
De vorming van de beelden in de ogen, vanwege de kromming van het netvlies en de lens, is volledig in overeenstemming met de wetten van de optica.

In 1921 explodeerde een tijdbom die in een vaas met bloemen was verstopt. Hoewel de explosie zeer krachtig was en zelfs een zwaar ijzeren kruis heeft verbogen, bleef de beeltenis ongedeerd.

Kort geschiedenis van Guadalupe

International Workshop on the Scientific approach to the Acheiropoietos Images, ENEA, Italie 4-6 may 2010, vertaling in NL

De belangrijkste gebeurtenissen van Guadeloupe

1474 Een kind wordt geboren met de naam Cuauhtlatoazin (« de sprekende adelaar »), bij de doop: Juan Diego

1531 9 december: Eerste en Tweede verschijning van de Gezegende Maagd aan Juan Diego in Tepeyac.

1531 10 december: Derde verschijning van de Gezegende Maagd aan Juan Diego in Tepeyac.

1531 12 december: Vierde verschijning in Tepeyac; creatie van de wonderbare beeltenis in bijzijn van Bisschop Zumârraga en verschijning van onze Lieve Vrouw in Tolpetlac aan Juan Bernardino die genezen wordt van een dodelijke ziekte.

1531 26 december: Een triomfantelijke processie brengt de heilige beeltenis van Mexico City naar Tepeyac. Een Mexicaan die per ongeluk door een pijl gedood werd, wordt voor de beeltenis terug tot leven gewekt.

1533 Een grotere kapel, genaamd de Tweede Kluis, wordt in Tepeyac gebouwd om er de heilige beeltenis in onder te brengen.

1539 De bekering van Mexico wordt in grote mate voltooid: 8 000 000 (acht miljoen) Azteken bekeren zich tot het Katholieke Geloof als een onmiddellijk gevolg van de heilige Beeltenis.

1548 Dood te Tepeyac van Juan Diego in de leeftijd van 74 jaar.

1557 De aartsbisschop van Mexico erkent canoniek de echtheid van de verschijningen.

1634 14 mei: De heilige beeltenis keert terug naar Tepeyac begeleid door een massale dankprocessie om het einde van de overstroming te vieren.

1709 April: Plechtige inwijding van de eerste basiliek van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe in Tepeyac.

1754 25 april: Paus Benedictus XIV publiceert een bulle waarin Onze Lieve Vrouw van Guadalupe tot Patrones van Mexico wordt uitgeroepen en haalt Psalm 147 aan: « Met geen ander volk heeft Hij zo gehandeld! »

1791 De heilige Beeltenis wordt op wonderbare wijze voor vernieling gespaard wanneer zoutzuur, gebruikt om de gouden en zilveren lijst te reinigen, per ongeluk over het delicate weefsel van de beeltenis wordt uitgestort, maar niets anders dan een watervlek nalaat.

1887 12 oktober: paus Leo XIII heeft de gunst verhoord, om O.L.V. van Guadeloupe uit te roepen tot patrones van Mexico en als Koningin van de wereld, dit ter herdenking van zijn pauselijk jubileum. (Interessant is te vermelden dat een paar weken later een jong meisje (H.Thersia van Lisieux) neerknielde voor de voeten van Leo XIII en een andere bijzondere gunst vroeg om zijn jubileum te gedenken, nl. de toelating om op 15 jarige leeftijd te mogen intreden in de Orde van de Karmelietessen.)

1910 24 augustus: Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe wordt uitgeroepen tot Patrones van Latijns Amerika door Paus Pius X.

1921 14 november: Miraculeus behoud van de heilige beeltenis wanneer een bom, tot ontploffing gebracht wordt door antireligieuze agenten van de regering, zelfs de glazen beschermplaat niet deed barsten.

1929 De weerspiegeling van een man in de ogen van de beeltenis wordt opgemerkt door Alfonso Marcué Gonzâlez. Deze ontdekking blijft geheim tot 1960, op raad van de autoriteiten van het heiligdom.

1946 Onderzoekingen wijzen uit dat de beeltenis van Onze Lieve Vrouw vrij is van penseelstreken, zodat ze nooit kan geschilderd zijn.

1951 Carlos Salinas onderzoekt de heilige beeltenis en ontdekt de beelden in de Ogen.

1990 Op 9 mei brengt Paus Johannes Paulus II een apostolisch bezoek aan Mexico. Tijdens dit bezoek sprak hij de zaligverklaring van Juan Diego (Zie Osservatore Romano dd. 9-6-1990).

Voor meer informatie: Het Apostolaat van Our Lady of Guadalupe in Mexico of
orginele website van de Basiliek van Guadalupe