Meditaties van de zondagen van de Advent


 

Meditatie :

1ste zondag IN DE VERTE NADERT DE HEER 

2de zondag  DE HEER KOMT WELDRA

3de zondag  DE HEER IS NABIJ

4de zondag DE  VERLOSSER KOMT


Het boek  “de erkende Eucharistische Mirakels van gans de wereld” is gereed. Te bestellen bij de karmelgemeenschap Bierbeek. Kosten € 30 incl. verzendkosten, of € 25 zonder verzendkosten. Info zie contact.

Bij overmaking per bank,  onder vermelding boek Eucharistische Mirakels


 

 

 

Zondag 29 oktober (feest van Christus Koning volgens de Oude Liturgie) is om 10:00 uur in onze kapel van het H. Aanschijn een Drieherenmis i.v.m. het 40 jarig bestaan van de kapel.

Na de plechtigheden is voor ieder een kleine lunch.


Het boek over   “alle erkende eucharistische Mirakels ”  is gereed.

Te bestellen bij de Karmelbroeders te Bierbeek;     boek


 

Vrijdag 14 juli a.s. om 19:00 uur is er een requiemmis voor de overleden Fons Celen.

Zondag 16 juli is het feest van O.L.Vrouw van de Berg Karmel. Voor wie dat wil is er een mogelijkheid om het bruine Scapulier te laten opleggen, na de H.Mis.

 

Dit jaar 2017 zal de grote tentoonstelling van 1 juni tot 1 september plaatsvinden over alle erkende Eucharistische Mirakels van de wereld.

Een overzicht (in boekvorm) van alle erkende Mirakels kan tijdens de tentoonstelling op worden ingeschreven tegen een gereduceerde prijs.

Ook de oorzaken van de Mirakels en informatie over de landen waar de Mirakels zijn gebeurd, worden in dit boek vermeld.

“Meditaties van de zondagen van de Advent” verder lezen