Mistijden

Elke zondag is de Hoogmis om 10:00 uur volgens de oude Ritus (de Buitengewone vorm/Tridentijnse H. Mis)

Op Hoogfeestdagen is na de plechtige Hoogmis; kort lof

Eveneens op de tweede zondag van de maand.

Vanaf woensdagavond  2 augustus 2017 van 19:00 -20:00 uur aanbidding en het bidden van de Rozenkrans.

 

Voor de H.Missen door de week, graag even bellen naar 0032(0)16-461337

De kapel is iedere dag open, ’s zomers van 8:30 uur tot 20:00 uur en ’s winters van 8:30 uur tot 18:00 uur, voor een bezoek aan het H. Sacrament en/of voor gewoon een kaarsje op te steken. Eveneens kunt u uw gebedsintenties noteren in het boek, dat in het portaal ligt. Voor alle intenties bidden wij tweemaal per dag (in de Lauden en Vespers).

Dagorde van de gebedstijden van de Karmelbroeders

Maandrooster downloaden:

Jan. 2018

Dec 2017Nov_2017Okt_2017| Sept. 2017 |  Aug 2017 | Juli 2017 | Juni 2017 | Mei 2017